MUU Members Info

Full Version: Päivi Hintsanen: Missä tuuli lakkasi 2.-20.4.2016 Galleria Napa, Rovaniemi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: 12719180_452009701657225_5376471817486885846_o.jpg]

Päivi Hintsanen
Missä tuuli lakkasi
2.-20.4.2016 Galleria Napa & Studio Mustanapa
Kairatie 3, Rovaniemi

http://www.paivihintsanen.fi
https://www.facebook.com/phintsanen
https://www.facebook.com/lapintaiteilijaseura

Päivi Hintsasen kuvateoksia on usein kuvattu surrealistisiksi, mutta hän itse kuvaa teoksiaan mieluummin sanalla toiseus. Taiteilija ei halua avata teostensa kuvamaailmaa selittämällä niitä liikaa, koska hänelle yhtä tärkeä kuin teos, on kunkin katsojan tulkinta. Kuvista voi lukea ehkä yksinäisyyden, mutta onko se hyvä vai melankolinen tunne, se on katsojan ratkaistava.

Pigmenttimustevedoskuvat pohjautuvat valokuviin, mutta eivät ole valokuvia. Päivi Hintsaselle valokuva on usein lähtömateriaali tai jopa "pensseli". Se, mikä näyttää valokuvalta, onkin piirrettyä - ja toisinpäin. Kuvien taustat ovat monen valokuvan kombinaatioita; meret ja maisemat on rakennettu sekä maisemakuvista että tiskipöydän, lasipullojen ja muiden objektien pinnoista otetuista lähikuvista. Teoksista on vaikea hahmottaa, missä valokuva alkaa ja piirros loppuu tai missä valokuvien ja kollaasimaisten elementtien rajat kulkevat.

Studio Mustanapan puolella on esillä Verba-videorunotrilogia, jossa yhdistyvät ympäri maailmaa kotoisin olevien ihmisten ajatukset ja tunteet visuaalisiksi runoiksi. Runot pohjautuvat yksittäisten sanojen rytmiikkaan, ja niissä oleva muu visuaalisuus on lähinnä abstraktia kuva-aineistoa. Trilogian ensimmäinen osa, vuonna 2011 valmistunut The Undertakings, perustuu votiivilupauksiin, joita ihmiset ovat tehneet korkeammalle voimalle (esim. "jos minä tästä selviän, niin lupaan..."). Lupaukset on kerätty vuosien 2000-2002 aikana verkkoprojektissa "Ex votos". 400 lupausta on lajiteltu, purettu osiin ja järjestetty uudelleen. Teoksen kaksi muuta osaa on toteutettu samalla tavalla vuoden 2014 aikana netin kautta ja sähköpostitse kerätyn aineiston perusteella. Videorunot perustuvat kertomuksiin, lauseisiin ja yksittäisiin sanoihin. In Between käsittelee muistamista ja Sehnsucht kaipausta.